Foto: Satu Rekola

Rukouspiiri / Bönegrupp TAUOLLA - PÅ PAUS

Rukouksesta tavataan sanoa, että se on sydämen huokausta Jumalan puoleen. Rukous on myös mahdollisuus, kuin avoin ikkuna, jonka toisella puolella on joku.

TAUOLLA - PÅ PAUS

Jokaisella meistä on hetkiä, jolloin tarvitsemme toista, jotakuta johon voimme luottaa, ja joka kuuntelee. Rukouksessa kerron Jumalalle kuin parhaalle ystävälle minulle juuri silloin tärkeistä asioista ja ihmisistä.

Meidän kaipauksemme on vastaus Jumalan kaipaukseen meitä kohtaan. Erityisen tärkeää se on silloin, kun tarvitsen rinnalleni, avukseni jonkun itseäni suuremman ja voimakkaamman.  

Rukouksen ei tarvitse olla monimutkainen tai sisältää määrättyjä asioita. Jumala ymmärtää ja kuuntelee yksinkertaiset sanat ja ajatukset.  

Rukouksen alku on kaipaus. Kaipauksen alku on meissä jossakin syvällä sisimmässämme, se on vastaus Jumalan kaipuuseen meitä kohtaan. Jumala haluaa yhteyttä meihin ihmisiin. Hän tuli itse ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa tehdäkseen mahdolliseksi yhteyden Jumalaan. Jeesus avasi meille oven Jumalan luokse, ja hän opetti meitä kutsumaan Jumalaa Isäksi, Abbaksi.  

Rukous voidaan jakaa erilaisiin osiin:  

1) Ylistys Jumalan ylistys on Hänen suuruutensa, hyvyytensä ja rakkautensa kuvailemista ja kiittämistä siitä, mikä Hän on.  

Ps. 103:1-2 ”Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, ylistä Hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt.”  

2) Tunnustus Me kerromme Jumalalle, että olemme tehneet tai sanoneet väärin, ja että kadumme tekojamme. Jumala haluaa aina antaa anteeksi meidän syntimme, kun tunnustamme ne ja kadumme tekojamme.  

1.Joh.kirje 1:9 ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”  

3) Pyyntö Me pyydämme apua Jumalalta, kun olemme hädässä tai avun tarpeessa. Jumala on luvannut kuulla kaikki pyyntömme, ja hän vastaa myös rukouksiimme, vaikka ei aina odottamallamme tavoin. Jeesus on opettanut meitä rukoilemaan Hänen nimessään.  

Joh. 16:23”Totisesti, totisesti: mitä te ikinä pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille.”  

Matt.7:7-8 ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytäjä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan.”  

Joh. 14:16 ”Minä käännyn Isän puoleen, ja Hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti.”  

Ps. 50:15 ”Huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.”                      

4) Esirukous Voit rukoilla eri tilanteiden, perheesi tai muiden ihmisten puolesta, kenen hyvänsä, jonka tiedät tarvitsevan apua. Jeesus itse rukoilee puolestamme.  

Room.8:34 ”Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus – mutta hän on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: Hänet on herätetty kuolleista, ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme!”

5) Kiitosrukous Voit kiittää Jumalaa kaikesta, mitä Hän on tehnyt, tekee ja tulee tekemään. 

Ps.100:4 ”Tulkaa Hänen porteilleen kiittäen, Hänen esipihoilleen ylistystä laulaen.Kiittäkää Häntä, ylistäkää Hänen nimeään.”  

1.Tim.2:1 ”Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan ja pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta!”