Foto: Satu Rekola

Ruotsinsuomalainen seurakuntatoiminta / Sverigefinska församlingsverksamheten

Ruotsin kirkko toimii myös suomeksi. Göteborgissa toiminnan keskuspaikka sijaitsee Oscar Fredrikin seurakunnassa. / Svenska kyrkans sverigefinska verksamhet i Göteborg är administrativt placerad i Oscar Fredriks församling.

facebook

Tällä hetkellä Facebookia emme saa käyttää kuin erittäin rajoitetusti. Ajankohtaisimmat tiedot ovat kotisivulla.

Just nu kan vi endast använda Facebook ytterst sparsamt. Aktuell information finns på vår hemsida.

Instagram: @ruotsinkirkkogbg, www.instagram.com/ruotsinkirkkogbg

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.