Foto: Satu Rekola

Ruotsinsuomalainen seurakuntatoiminta / Sverigefinska församlingsverksamheten

Ruotsin kirkko toimii myös suomeksi. Göteborgissa toiminnan keskuspaikka sijaitsee Oscar Fredrikin seurakunnassa. / Svenska kyrkans sverigefinska verksamhet i Göteborg är administrativt placerad i Oscar Fredriks församling.

facebook

Tällä hetkellä saamme käyttää Facebookia vain erittäin rajoitetusti. Ajankohtaisimmat tiedot ovat kotisivulla.

Just nu kan vi endast använda Facebook ytterst sparsamt. Aktuell information finns på vår hemsida.

Syksyn Kontakti / Höstens Kontakt

Hiippakuntalehti Kontaktista löydät kirkon ruotsinsuomalaisen toiminnan syksyn tiedot Göteborgissa. Siitä löytyvät myös yhteystiedot muualla hiippakunnassamme toimiviin suomenkielisiin kirkon työntekijöihin ja toimintoihin. / I stiftsbladet Kontakt hittar du kyrkans sverigefinska verksamhets höstinformation i Göteborg. Där finns även kontaktuppgifter till kyrkans finskspråkiga medarbetare och verksamheter i hela Göteborgs stift.

Hiljaiset tunnit / Stilla dag

Retriitti Biskopsgårdenin kirkossa lauantaina 2.10.2021. Päivän ohjelman näet, kun klikkaat tästä. / Reträtt i Biskopsgårdens kyrka lördagen 2.10.2021. Du ser dagens program genom att klicka här.

Två händer håller i en Muminkopp. I bakgrunden syns en datorskärm.

Tiedotus videohartauksista / Information om videoandakterna

Tärkeä tiedotus Facebookin videohartauksistamme. / Viktig information om våra videoandakter på Facebook.

PALVELEVA PUHELIN / FINSKSPRÅKIG TELEFONJOUR

Kaipaatko kuuntelijaa? Tarvitsetko tukea elämäntilanteeseesi? Ruotsin kirkon palveleva puhelin päivystää jokaisena iltana. Voit soittaa nimettömänä. Klikkaa tästä, niin saat lisää tietoa suomenkielisestä puhelinpäivystyksestä. / Saknar du någon som kan lyssna? Behöver du stöd i din livssituation? Svenska kyrkans finska telefonjour svarar varje kväll. Klicka här så får du veta mer om den finskspråkiga telefonjouren.

En bild på fyra böcker med finska titlar. I mitten av dem en julstjärna.

Suruadressit ja kirjat / Böcker

Kirjapöydällämme Oscar Fredrikin seurakuntakodin alakerrassa on valikoima myytävää materiaalia. / Vi har ett bokbord i nedre våningen av Oscar Fredriks församlingshem.

Karta över världen. De olika kontinenterna är i olika färger.

Avustuskohteet / Stödobjekt

Avustuskohteemme ovat vaikeissa oloissa elävien lasten päiväkeskus Viipurissa ja Ukrainan katulapsityö. / Vi stödjer ett dagcenter i Viborg för barn som lever under svåra förhållanden och gatubarnsarbete i Ukraina.

Instagram: @ruotsinkirkkogbg, www.instagram.com/ruotsinkirkkogbg

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.