Foto: Satu Rekola

Ruotsinsuomalainen seurakuntatoiminta / Sverigefinska församlingsverksamheten

Ruotsin kirkko toimii myös suomeksi. Göteborgissa toiminnan keskuspaikka sijaitsee Oscar Fredrikin seurakunnassa. / Svenska kyrkans sverigefinska verksamhet i Göteborg är administrativt placerad i Oscar Fredriks församling.

facebook

Tällä hetkellä Facebookia emme saa käyttää kuin erittäin rajoitetusti. Ajankohtaisimmat tiedot ovat kotisivulla.

Just nu kan vi endast använda Facebook ytterst sparsamt. Aktuell information finns på vår hemsida.

Kesän hiippakuntalehti / Sommarens stiftsblad

Kontaktista löydät kirkon ruotsinsuomalaisen toiminnan kesätiedot Göteborgissa. Siitä löytyvät myös yhteystiedot muualla Göteborgin hiippakunnassa toimiviin suomenkielisiin kirkon työntekijöihin ja toimintoihin. / I Kontakt hittar du kyrkans sverigefinska verksamhets information om sommaren i Göteborg. Där finns även kontaktuppgifter till kyrkans finskspråkiga medarbetare och verksamheter i hela Göteborgs stift.

PALVELEVA PUHELIN / FINSKSPRÅKIG TELEFONJOUR

Kaipaatko kuuntelijaa? Tarvitsetko tukea elämäntilanteeseesi? Ruotsin kirkon palveleva puhelin päivystää jokaisena iltana. Voit soittaa nimettömänä. Klikkaa tästä, niin saat lisää tietoa suomenkielisestä puhelinpäivystyksestä. / Saknar du någon som kan lyssna? Behöver du stöd i din livssituation? Svenska kyrkans finska telefonjour svarar varje kväll. Klicka här så får du veta mer om den finskspråkiga telefonjouren.

Instagram: @ruotsinkirkkogbg, www.instagram.com/ruotsinkirkkogbg

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.