Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Personuppgifter i fotografier

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från dem som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Carl Johans pastorat ger ut tidningen Tidsaxeln samt publicerar webbplatser vilka samtliga har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. De lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler inte gäller då TF och YGL går före GDPR i dessa fall. Självfallet tar Carl Johans pastorat hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.