Foto: Unsplash

Skriveri i Oscar Fredrik

För dig som vill skriva tillsammans med andra.

Vill du skriva tillsammans med andra?

Skrivargrupp som träffas var tredje vecka, under ledning av Ingrid Wintertidh. Deltagarna skriver mellan träffarna och delar sedan sina texter med varandra.

Gruppen är fulltecknad

Om du är intresserad av att delta i en sådan här grupp, så anmäla gärna ditt intresse till Tove Tronsplass Pettersson!

Tove Tronsplass Pettersson

Tove Tronsplass Pettersson

Församlingspedagog