Svenska kyrkan agerar 

Vill du låta tron få konsekvenser? I Oscar Fredriks internationella grupp samlar vi våra krafter och gör det vi kan för rättvisa och fred i världen.

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. 

Inför jul- och påskkampanjerna planeras insamlingsarbetet i församlingen och däremellan finns plats för gruppens kreativa initiativ. Under 2019 genomfördes ett projekt om Mellanöstern med öppna gemensamma temakvällar och studiebesök, tillsammans med pastoratets andra församlingar.