Meny

Svenska kyrkan agerar 

Vill du låta tron få konsekvenser? I Oscar Fredriks internationella grupp samlar vi våra krafter och gör det vi kan för rättvisa och fred i världen.

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. 

Inför jul- och påskkampanjerna planeras insamlingsarbetet i församlingen och däremellan finns plats för gruppens kreativa initiativ. Under 2019 genomfördes ett projekt om Mellanöstern med öppna gemensamma temakvällar och studiebesök, tillsammans med pastoratets andra församlingar. 

Susanne Andersson

Susanne Andersson

Oscar Fredriks församling

Präst