Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oscar Fredriks församling Besöksadress: Oscar Fredriks Kyrkogata 1 A, 41317 GÖTEBORG Postadress: Carl Johans Kyrkoplan 1, 41455 Göteborg Telefon:+46(31)7319250 E-post till Oscar Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtalsgrupp för yrkesverksamma inom socialt arbete

Hur får du balans mellan jobb och fritid? Vad ger dig kraft och ork? Hur kan vi i samma yrke stötta varandra?

I Oscar Fredriks församling har vi under flera år arbetat med samtalsgrupper i Existentiell hälsa. Detta är en grupp särskilt riktad till personer som arbetar inom socialt arbete. Under hösten har vi dessutom en samtalsgrupp för personer som drabbats av cancer. 

Samtalsgrupp med personliga ingångar

Vi utgår från egna funderingar men också utifrån WHOs undersökningar kring existentiell hälsa, kring meningsfullhet och sammanhang, samt forskning kring existentiell hälsa i Sverige.

Med hjälp av frågekort med olika existentiella teman diskuterar gruppen livets alla aspekter. Mening, mod, glädje. Frågekorten fungerar som inspiration till samtal om du ser på livet: vad du tänker, vad du känner och vad du gör.

Vad var min utgångspunkt/min motivering när jag valde att utbilda mig i socialt arbete?

Hur blev mötet mellan mina förväntningar och hur mitt arbete sett ut i verkligheten?

Samtidigt som jag har fått mer erfarenhet, har också samhället förändrats, både i stort och i mina förutsättningar på arbetet. Hur hanterar jag förändringarna?

Var eller hur fyller jag på med egen energi, vad ger mig kraft och ork?

Hur kan jag använda allt det jag kan om att hjälpa andra till att hjälpa mig själv, och hur kan vi socialarbetare hjälpa varandra?

start 11 september 

 

Onsdagar, ojämna veckor
Kl. 18 - 19.30

Gruppen leds av Ia Hamnared, diakon och socionom. 

Anmälan

Begränsat antal platser. Kontakta Ia Hamnared för anmälan och mer information. 

 

Ia Hamnered

Ia Hamnered

Oscar Fredriks församling

Diakon