Livsviktigt

Grupp som ses för att prata om bibeltexter, samhälls- och livsfrågor.

En möjlighet att fylla på med kraft

En öppen grupp där samhällsfrågor, livsfrågor och bibeltexter utgör grunden för samtalen. 

Oscar Fredriks kyrka

Mia Rydberg

Mia Rydberg

Oscar Fredriks församling, Carl Johans pastorat

Diakon, Leg. psykoterapeut