Meny

Inställt - Lectio Divina

Bibelgrupp där den personliga tolkningen står i centrum.

Inställt - Vad betyder det är för mig?

”Lectio Divina” betyder Gudomlig läsning, och är ett sätt att närma sig bibeltexterna utifrån vad de berör hos oss själva. Modellen bygger på tilltron att Guds Ande är verksam i varje människa och kan tala till var och en utan att någon annan behöver gå in och styra tolkningen.

Öppen samtalsgrupp varje vecka med start 5 februari, ingen anmälan krävs.

Inställt, Onsdagar, kl 18-19.30

Oscar Fredriks församlingshem

Gruppen leds av Ia Hamnered jämna veckor och Tove Tronsplass Pettersson ojämna veckor. Hör gärna av dig till Ia om du har några frågor!

Ia Hamnered

Ia Hamnered

Oscar Fredriks församling

Diakon

Tove Tronsplass Pettersson

Tove Tronsplass Pettersson

Oscar Fredriks församling

Församlingspedagog

Läsa, meditera, be och kontemplera

Vid varje träff finns en utvald bibeltext som gruppen fokuserar på. Genom Lection Divina-modellen varvas olika sätt ihop för att undersöka textens innebörd för en själv, och kanske hur betydelsen förändras. Fokus ligger på att lyssna inåt, och låta Guds ord förklara, snarare än att själv söka förklaringar. 

Beståndsdelar i Lectio Divina

Lectio vilket betyder läsning. I läsningen söker vi och ställer oss
frågan: Vad vill Gud mig?
Meditatio vilket betyder meditation. Med blicken fäst på Jesus
mediterar vi över frågan: Hur handlar detta om mitt eget liv?
Oratio vilket betyder bön. I bönen samtalar vi med treenige
Gud utifrån frågan: Vad behöver jag för att kunna ge mitt svar
på Guds tilltal till mig?
Contemplatio vilket betyder kontemplation. I kontemplationen
stannar vi upp och ”är” inför Gud. Vi smakar på Guds godhet