Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oscar Fredriks församling Besöksadress: Oscar Fredriks Kyrkogata 1 A, 41317 GÖTEBORG Postadress: Carl Johans Kyrkoplan 1, 41455 Göteborg Telefon:+46(31)7319250 E-post till Oscar Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lectio Divina

Bibelgrupp där den personliga tolkningen står i centrum.

Vad betyder det är för mig?

”Lectio Divina” betyder Gudomlig läsning, och är ett sätt att närma sig bibeltexterna utifrån vad de berör hos oss själva. Modellen bygger på tilltron att Guds Ande är verksam i varje människa och kan tala till var och en utan att någon annan behöver gå in och styra tolkningen.

Öppen samtalsgrupp varje vecka med start 4 september.

Onsdagar, kl 18-19.30
Oscar Fredriks församlingshem

 

Gruppen leds av Ia Hamnered. Hör gärna av dig till Ia om du har några frågor!

Ia Hamnered

Ia Hamnered

Oscar Fredriks församling

Diakon

Läsa, meditera, be och kontemplera

Vid varje träff finns en utvald bibeltext som gruppen fokuserar på. Genom Lection Divina-modellen varvas olika sätt ihop för att undersöka textens innebörd för en själv, och kanske hur betydelsen förändras. Fokus ligger på att lyssna inåt, och låta Guds ord förklara, snarare än att själv söka förklaringar. 

Beståndsdelar i Lectio Divina

Lectio vilket betyder läsning. I läsningen söker vi och ställer oss
frågan: Vad vill Gud mig?
Meditatio vilket betyder meditation. Med blicken fäst på Jesus
mediterar vi över frågan: Hur handlar detta om mitt eget liv?
Oratio vilket betyder bön. I bönen samtalar vi med treenige
Gud utifrån frågan: Vad behöver jag för att kunna ge mitt svar
på Guds tilltal till mig?
Contemplatio vilket betyder kontemplation. I kontemplationen
stannar vi upp och ”är” inför Gud. Vi smakar på Guds godhet

Liknande verksamheter i närliggande församlingar