Foto: Malin Lingnert

I am your sister

En grupp för kvinnor om kvinnor, med samtal om livet i allmänhet och ur kvinnligt perspektiv i synnerhet.

Den här gruppen träffas för existentiella samtal följt av meditation och kreativa men kravlösa övningar som till exempel bild, drama eller rörelse.

Vi som står mitt i livet och inte har tid att känna efter och reflektera, men som längtar efter just detta – nu finns tillfälle för oss att utforska tillsammans!

Oscar Fredriks församlingshem

Gruppen är fulltecknad. 

Om du är intresserad av att delta i en liknande samtalsgrupp så hör gärna av dig till Tove Tronsplass Pettersson!

Tove Tronsplass Pettersson

Tove Tronsplass Pettersson

Oscar Fredriks församling

Församlingspedagog

Liknande verksamheter i närliggande församlingar