Frivilligcentralen Oscar

Här kan du träffa nya som gamla bekanta och vara med på dina villkor, när det passar dig.

Just nu har Oscar pausat verksamheten tillsammans inomhus

Sedan den 2 november har Frivilligcentralen Oscar ingen verksamhet inomhus. Detta pga rådande omständigheter kring Covid-19.

Allt som Oscar hade inplanerat från 2 november och fram till i början av januari kommer skjutas fram till lämpliga dagar efter 11 januari.

Men Oscar finns trots pandemin!

De som brukat måla tillsammans på Oscar kommer försöka få ihop en samlingsutställning i Masthuggskyrkan.

Några av de som haft samtal inne på Oscar kanske får för sig att ha samtal med hjälp av dator eller telefon i stället.

Allt sker utifrån deltagarnas idéer.

I stället för Oscars onsdagsalonger där deltagarna själva kommer med idéer om innehåll, har vi nu ”Oscars Onsdag”.
Vill du delta? Ring så får du länken för att va med på onsdagar kl 14:00-14:30.

Ibland kan det dyka upp nya idéer om Oscar. Om dem kan du läsa i OscarNytt. OscarNytt är ett informationsblad om det som händer på Oscar. Vill du också ha utskicket som kommer ca en gång i veckan, så maila din mailadress till frivilligcentralenoscar@svenskakyrkan.se.

kontakta oss gärna

Har du några idéer och lust att medverka i samtal, starta upp samtalsgrupp över dator eller telefon?
Hör av dig på tel 031-12 35 35 så snackar vi om det!

Mellan kl 12-14 alla vardagar kan du knacka på dörren så pratar vi på utsidan en stund.

 / Johanna & Maria

Telefon: 031-12 35 35

Plats för kultur och öppna samtal

Fram till hösten 2021 finns Oscar på Linnégatan. Därefter flyttar Oscar till Sjömanskyrkan/Sjömansgården uppe på Stigberget.

Till Oscar kan vem som helst komma. Du kan träffa nya människor, gamla bekanta och ”bara vara”. Lokalerna står till förfogande för den som vill starta och leda en intressegrupp, och här finns gott om kreativa grupper redan: konst i alla dess former, yoga, avslappning, promenader, litteratur och samtal i grupp kring filosofiska frågor och annat. Vi debatterar inte, utan lyssnar och pratar. Det blir roligare då.  

Oscar är en kreativ och kravlös plats, där vi hjälps åt och du deltar när det passar dig.

Intressegrupper 

Nya grupper skapas allt eftersom deltagare kommer på en ny idé eller vill testa något nytt. Det är deltagarna själva som är verksamhetens resurs och motor. Du kan komma till Oscar full av energi och verksamhetslust, eller så kan du komma för att ta en kopp kaffe och bara vara.

Det finns alltid en plats för dig på Oscar. Ibland i lugn och ro, ibland mitt upp i ruljangsen!

Observera att personalen på Oscar inte jobbar med psykisk ohälsa, och nästan alla grupper sköts av frivilliga och oavlönade personer.

Besöksadress: Fram till hösten 2021: Linnégatan 21 (samma hus som Hagabion, på höger sida i bottenplan)

Från och med hösten 2021: Sjömanskyrkan/Sjömansgården uppe på Stigberget. Hållplats Stigbergstorget.

Telefon: 031-12 35 35

E-post: frivilligcentralenoscar@svenskakyrkan.se

Närmaste spårvagns-/busshållplats: Prinsgatan

Frivilligcentralen är en del av Oscar Fredriks församling, men har en uttalad roll som autonom, politiskt och religiöst obunden. 

Johanna Norrman

Johanna Norrman

Carl Johans pastorat

Samordnare för Frivilligcentralen Oscar

Maria Paula Johnsson

Maria Paula Johnsson

Carl Johans pastorat

Samordnare för Frivilligcentralen Oscar