Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Oscar Fredriks församling Besöksadress: Oscar Fredriks Kyrkogata 1 A, 41317 GÖTEBORG Postadress: Carl Johans Kyrkoplan 1, 41455 Göteborg Telefon:+46(31)7319250 E-post till Oscar Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Existentiella samtal

Samtalsgrupp som pratar om hur du ser på livet och vad som får dig att hitta nya vägar.

Gruppen är fulltecknad. 

Den här gruppen är full för våren 2019.
Gruppen ses dagtid på Linnéstadens bibliotek har platser kvar. Anmälan och mer info om den hittar du på Hälsolots.

Frågor med öppna kort

Med utgångspunkt i frågekort med olika existentiella teman diskuterar gruppen livets alla aspekter. Mening, mod, glädje. Frågekorten fungerar som inspiration till samtal om du ser på livet: vad du tänker, vad du känner och vad du gör. 

Det här är frågor som berör alla människor - oavsett tro, och vi mår bra av att lufta sånt som spelar roll.

Pontus Nilsen, samtalsledare och präst

Gruppen är begränsad till nio deltagare. 

Start 13 februari 

Onsdagar, ojämna veckor
kl. 18.00 i Oscar Fredriks församlingshem

Gemensamt utvecklad samtalsform  

Ida Hallgren, forskare och filosof, och Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling har samarbetat med Existentiella samtalsgrupper under flera år, och har utarbetat en metod för samtalen. Temana för frågorna är baserade på WHOs internationella undersökningar om livskvalitet, dvs vad många sagt är viktigt för deras känsla av just kvalitet i livet. 

Idas och Pontus respektive grupper träffas dagtid på Linnéstadens bibliotek (Pontus Nilsen) och Stadsbiblioteket (Ida Hallgren), i samarbete med Hälsolots. Dessa grupper fortsätter, men nu finns alltså också ett alternativ på kvällstid i Oscar Fredriks församlingshem. 

Gruppen för Existentiella samtal på Linnébiblioteket är fredagar, kl 10:30-12, med start 22 februari. Anmälan till denna grupp görs via Hälsolots

Börja med en kaffe?

På onsdagar har vi flera grupper som börjar kl 18. Från 17:30 finns därför kaffe & te på plats för alla som droppar in en stund före. Då kan du hinna landa och tända ett ljus, eller prata med personal och andra deltagare. 

Pontus Nilsen

Pontus Nilsen

Präst