Existentiell hälsa

Samtalsgrupp som pratar om hur du ser på livet och vad som får dig att hitta nya vägar.

I Oscar Fredriks församling har vi under flera år arbetat med samtalsgrupper i Existentiell hälsa. Temana för frågorna är baserade på WHOs internationella undersökningar om livskvalitet, dvs vad många sagt är viktigt för deras känsla av just kvalitet i livet. 

Alla våra samtalsgrupper i existentiell hälsa ”Öppna kort” genomförs i samverkan med Hälsolots Centrum Majorna Linné.

Samtalsgrupp i Existentiell hälsa

Sedan 1984 uppmuntrar FN sina medlemsländer att förutom fysisk, psykisk och social hälsa också arbeta med den existentiella hälsodimensionen i sitt folkhälsoarbete. Gruppen som träffas nio onsdagkvällar, varannan vecka, i Oscar Fredriks församlingshem kommer vi göra just detta. Ämnena är inspirerade av WHOs internationella livskvalitetsundersökningar.

Oscar Fredriks församlingshem

Gruppen leds av Pontus Nilsen, präst. 

 

Intresseanmälan för framtida grupper

Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mail till Pontus Nilsen.

Har du några frågor? Kontakta Pontus!

Pontus Nilsen

Pontus Nilsen

Oscar Fredriks församling

Präst