Meny

Existentiell hälsa

Samtalsgrupp som pratar om hur du ser på livet och vad som får dig att hitta nya vägar.

Verksamheter i höst?

Med anledning av de restriktioner som gäller på grund av corona-pandemin, är det än så länge oklart hur höstens verksamheter kommer att se ut. När vi vet uppdateras hemsidan med inbjudan till dig att delta. Har du frågor så hör gärna av dig!

Oscar Fredriks kyrka är öppen vardagar kl. 9-15 och söndagar i samband med gudstjänsten kl. 17. Välkommen in! 

I Oscar Fredriks församling har vi under flera år arbetat med samtalsgrupper i Existentiell hälsa. Temana för frågorna är baserade på WHOs internationella undersökningar om livskvalitet, dvs vad många sagt är viktigt för deras känsla av just kvalitet i livet. 

Samtalsgrupp i Existentiell hälsa

Sedan 1984 uppmuntrar FN sina medlemsländer att förutom fysisk, psykisk och social hälsa också arbeta med den existentiella hälsodimensionen i sitt folkhälsoarbete. Gruppen som träffas nio onsdagkvällar, varannan vecka, i Oscar Fredriks församlingshem kommer vi göra just detta. Ämnena är inspirerade av WHOs internationella livskvalitetsundersökningar.

Oscar Fredriks församlingshem

Gruppen leds av Pontus Nilsen, präst. 

 

Intresseanmälan för framtida grupper

Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mail till Pontus Nilsen.

Har du några frågor? Kontakta Pontus!

Pontus Nilsen

Pontus Nilsen

Oscar Fredriks församling

Präst