Foto: White Crucifixion, Marc Chagall

Bibeln i konsten

Samtalsgruppen som utforskar bibelberättelser och kyrkans historia, genom konsthistoriens bilder.

Kan vi ana en underliggande teologi i konsten? Eller upptäcka återkommande symbolik? Samtalsgrupp kring konst genom tiderna. I konsten hittas referenser från bibelns berättelser och personer, och blir i sin tur en fördjupning i bibeln och kyrkans historia.

I församlingshemmet - eller digitalt!

Ojämna veckor träffas gruppen i Oscar Fredriks församlingshem, i Stora salen. Vi kommer att vädra mycket så ta gärna med dig en varm kofta.

Jämna veckor träffas gruppen digitalt. Hör av dig om du vill vara med!

Oscar Fredriks församlingshem

Anmälan

På grund av Covid-19 behöver du anmäla dig. Det gör du genom att maila till Tove.TronsplassPettersson@svenskakyrkan.se. För att vi snabbt ska kunna få tag i dig om verksamheten blir inställd behöver du ange e-post och telefonnummer.

Har du några frågor? Kontakta Tove!

Tove Tronsplass Pettersson

Tove Tronsplass Pettersson

Församlingspedagog