Meny

Audioguide om Oscar Fredriks kyrka

Kyrkoguide

Oscar Fredriks kyrka ritades i slutet av 1800-talet av kyrkoarkitekten Helgo Zettervall, som även kunde kalla sig domkyrkoarkitekt, då han ledde ombyggnader av Lunds, Linköpings och Uppsala domkyrkor.
Oscar Fredriks kyrka som fick namn efter dåvarande kungen Oscar II, är byggd i en stil som kallas nygotisk stil och kyrkan anses vara en av stilens allra bästa representanter i Sverige. Kyrkan blev något av ett experimentbygge där Zettervall knöt till sig den dåvarande främsta expertisen i landet. Man provade här nya metoder och material - vissa dittills oprövade.

Altarskåpet skapades i mitten av 1940-talet av konstnären Erik Abrahamsson. Den ursprungliga altarprydnaden står i dag i södra kapellet.

Korfönster Konstnären Albert Eldh målade kortaket och väggarna, och senare, på 1930-talet fick han också skapa nya korfönster. Både kortaket och fönstren ska påminna om det himmelska. De två fönstren till vänster visar scener ur gamla testamentet. Först ser vi Moses på Sinai och sedan Abraham under stjärnhimlen. I mitten har vi en bild av Kristus på förklaringsberget, och till höger visas två scener ur nya testamentet: Johannes på ön Patmos samt Paulus omvändelse utanför Damaskus.

Guiden är producerad av Christer Smedberg, kyrkoguiden.se