Restriktioner i kyrkan

Folkhälsomyndigheten skärper restriktionerna för offentliga sammankomster som påverkar exempelvis gudstjänster och konserter.

Sidan uppdateras löpande. Senast uppdaterad: 20 januari 2022.

Begränsat antal platser i kyrkorna

Utifrån storlek på kyrkorum begränsas antalet platser i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I kyrkorna finns angivna sittplatser för att kunna hålla smittsäkert avstånd. En bedömning görs för varje kyrka och församlingshem för att avgöra hur många deltagare som vistas i rummet samtidigt.

Kom bara om du är helt frisk!

Inget vaccinationsbevis för gudstjänster

Du behöver inte visa vaccinationsbevis för att besöka pastoratets gudstjänster. För att undvika trängsel och kunna följa smittskyddsregler begränsas istället antalet besökare. 

Kyrkliga handlingar och uthyrning av lokaler

Vid dop, vigsel och begravning kan vaccinationsbevis behövas beroende på hur många som planerar att närvara. Vi kan med nuvarande restriktioner endast hyra ut lokaler för samling efteråt för sällskap om högst 20 personer. Information om besöksantal i våra kyrkor och kapell samt aktuella rutiner får du vid bokningstillfället. Bokar gör du genom att kontakta receptionen.

Vaccinationsbevis för konserter och musikgudstjänster

Musikgudstjänster och konserter är ofta välbesökta. I samband med dessa arrangemang kommer därför vaccinationsbevis och legitimation att behöva visas i entrén. I kyrkorummet finns anvisade platser så att det går att hålla avstånd mellan sällskapen. 

Du kan visa vaccinationsbeviset digitalt på din mobiltelefon eller ha det utskrivet på papper. Kom gärna i god, då det kommer ta lite extra tid att släppa in alla.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida och Covidbevis.se

Hämta vaccinationsbevis digitalt

Om du är fullvaccinerad kan du ladda ner ditt vaccinationsbevis. Det krävs att du har e-legitimation/Bankid för att logga in. Du kan sedan spara beviset på mobiltelefonen och/eller skriva ut det på papper. 

Beställ vaccinationbevis med brev 

Om du är fullvaccinerad men saknar BankId kan du beställa ditt vaccinationsbevis genom att fylla i en blankett och skicka med brev. Beställ i god tid, det kan ta ett tag innan du får beviset. Skriv ut blanketten från E-hälsomyndighetens hemsida. Har du ingen skrivare så kom till kyrkan så hjälper vi dig. 

Under 18 år eller ovaccinerad av medicinska skäl

Du som av medicinska skäl inte kan vaccinera dig behöver visa upp ett intyg från hälso- och sjukvården som styrker detta. Du som är under 18 år behöver i dagsläget inte visa vaccinationsbevis.