Meny

Pengar - Fondansökningar och andra ekonomiska funderingar

Tisdag 5 november kl. 13.30-18 - För dig som skulle behöva få lite råd och stöd i frågor som rör fondansökningar och ekonomi.

Tisdag 5 november kl. 13.30-18

I Carl Johans församlingshem

Vi informerar om möjligheten att söka pengar ur församlingarnas fonder- Det erbjuds miniföreläsningar från Personligt Ombud (Bräcke Diakonii) och Budget- och skuldrådgivning (Göteborgs stad), samt hjälp till att fylla i ansökningar (detta riktar sig till dig som bor i Oscar Fredriks, Masthuggs eller Carl Johans församling).

Föreläsningar och samtal

Kl. 14 Budget- och skuldrådgivning

Kl. 15 Personligt Ombud

Kl. 16 Budget- och skuldrådgivning

Kl. 17 Personligt Ombud