Foto: Malin Lingnert

Livet i koncentrat i Sjukhuskyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Diakonen Nadia Haag och hennes kollegor på Högsbo sjukhus finns för att stötta patienter, anhöriga och anställda både i vardagen och när det bränner till.

”Många undrar ”Hur klarar du att arbeta med så mycket död och sorg?” men jag tycker det är ett fantastiskt arbete. Existensen ställs på sin spets, och därför finns så mycket liv. Livet är ständigt väldigt synligt.”

Nadia Haag och hennes två kollegor på Sjukhuskyrkan i Högsbo finns hela tiden i närheten för att stötta både patienter, anhöriga och anställda. Framförallt handlar det om enskilda samtal, men också i andra typer av mötesplatser som kan bryta den ofta ganska inrutade vardagen.

"Det är processen som är viktig, inte produkten. Men ibland är det roligt att dela vägg med varann, säger Nadia Haag, diakon i Sjukhuskyrkan. Foto: Nadia Haag

”Den som är inlagd på sjukhuset är det av en anledning. I de skapande verksamheterna får det friska komma fram en stund. Vi som sitter runt bordet är alla människor, inte patient, diakon eller anställd, och det blir en vila för huvudet. Eller som en utbrast tidigare idag när vi satt och målade ”Detta är som terapi fast utan ord!”

Att konst och kultur ger mätbara hälsovinster är något som syns mer och mer på sjukhusen. På Högsbo sjukhus bjuder Naida och hennes kollegor in patienter till grupper med musik, lyrik eller skapande verksamheter med måleri och lera, och allt har en rörelse in och ur gudstjänsten mitt i veckan.

”Jag har jobbat med skapande som redskap i trettio år. Det är ett väldigt bra sätt att sätta ord på sina tankar, att ge de färg och form!”

Nadia möter många personer har behov av vård under lång tid, patienter med ätstörningar till exempel, och kan då förmedla kontakter till hemförsamlingen när personen skrivs ut. Men sjukhuskyrkan finns också tillhands vid mer akuta fall, som att hålla sällskap och stötta en person en natt i väntrummet på psykakuten.

Diakoni i Carl Johans pastorat

Sjukhuskyrkan i Högsbo är en del av Svenska kyrkan, Carl Johans pastorat. Vill du veta mer om vårt diakonala arbete så hör gärna av dig till Nadia, eller någon av våra andra diakoner!

”Det händer så mycket i samtalen, jag blir berörd av hur människor vågar prata om djupa och viktiga saker!”

Mia Rydberg, diakon i Carl Johans församling berättar om sitt arbete med samtalsstöd.

Johanna Norrman samordnare utan plan

På Frivilligcentralen Oscar startar, leder och styr besökarna all verksamhet. Nu tar Johanna Norrman över stafettpinnen som samordnare för centralen.

Glasskulptur med sjukhuskyrkans ikon som föreställer en blomma. Ett ljus lyser bakom skulpturen.

Sjukhuskyrkan i Högsbo

De flesta människor bär på frågor om livets mening, när man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort.