Meny

Ekumenisk gudstjänst sänds på webben på pingstdagen

Som ett led i att höja temperaturen inför Hjärta Göteborg pingsten 2021 går de kristna kyrkorna i Göteborg samman och satsar på en ekumenisk webbsänd gudstjänst ett år i förväg – på pingstdagen 2020. Syftet är också att forma ett utåtriktat evangeliskt tilltal från kyrkorna till Göteborg och den situation staden står i.

Sträckan och tiden för att lyckas dra samman de kristna kyrkorna har varit kort. Men ett stort och brett engagemang har möjliggjort gudstjänsten som har temat ”En enad kyrka för en helad stad” vilket också är visionen för Hjärta Göteborg. Gudstjänsten sänds söndag 31 maj kl. 11.

Pastor Tomas Sjödin från Smyrnakyrkan predikar och sändningsord och välsignelse ges av kyrkoherde Martin Lindh, Örgryte församling. I gudstjänstens övriga delar såsom textläsning, förbön och musikaliska inslag medverkar många olika kristna församlingar i Göteborg.

I gudstjänstens avslutande del visas en nyproducerad video där sångare från 18 olika kyrkor i Göteborg – var och en för sig – sjunger välsignelsen som sedan klippts ihop till en sång.

Läs mer om gudstjänsten här.

Titta på en filmad hälsning från pastor Urban Ringbäck