Foto: oskars Sylwan /Unsplash

Pilgrimscentrum i Göteborg

 Vi vill väcka din nyfikenhet och inspirera till uppbrott, möten och utmaningar! 

Hej pilgrimsvandrare! 

Här hittar du vandringar, retreater och andra verksamheter som arrangeras av Pilgrimscentrum i Göteborg. Vi inspireras av pilgrimens ledord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamthet, andlighet och delande. 

Mötesplats i Masthuggskyrkan

Tips och information om pilgrimsvandring

Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet, delande. 

Pilgrimens sju nyckelord

I Margareta Cöster Brandby-rummet, glasrummet längst fram i kyrkan, finns alltid information och inspiration från Pilgrimscentrum. Där hittar du vårt program, litteratur och broschyer, förslag på leder med mera.

Pilgrimsmässa

Varje tisdag firas pilgrimsmässa, en enkel mässa med inspiration från pilgrimens sju ledord. Efter mässan finns fika, för den som vill dröja sig kvar och prata vandring. Läs mer om Gudstjänster i Masthuggskyrkan.

Masthuggskyrkans öppettider

Efter en tids stängning är Masthuggskyrkan öppen igen, det är vi väldigt glada över! Öppettiderna är: vardagar kl. 9–16 (torsdagar till kl. 15), lördag och söndag kl. 11–16. Välkomna in!