Masthuggs församling miljödiplomeras

Gudstjänst med miljödiplomering 

söndag kl. 11

Masthuggskyrkan

Masthuggs församling har påbörjat Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling, och nu nått kraven för första delen. Det betyder att församlingens personal och förtroendevalda har fått grundutbildning i miljö och hållbar utveckling, att en analys av församlingens miljöpåverkan ur olika perspektiv gjorts och mål för framtiden satts upp. Själva grundarbetet alltså!

Arbetsprocessen är framtagen tillsammans med Sensus studieförbund, som är med i gudstjänsten och firar att diplomeringens första steg är uppfyllt.

Åsa Dungården

Församlingspedagog - pilgrimscentrum