Foto: Jan Peter Dahlqvist

Livsmodets väg – Slottsskogen

Pilgrimsvandring i Slottsskogen under hösten.

Livsmodsvandringar

angivna tisdagar kl. 16.30 – 18

15 september, 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november och 8 december. 

Samling utanför Masthuggskyrkan (ingång A), där vi också avslutar. Pilgrimens sju nyckelord inspirerar våra vandringar i Slottsskogen.

Kvällsmässa

Tisdagar kl. 18

Varje vecka firar vi en enkel pilgrimsmässa där det som du bär på - ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp. Välkommen in!

Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet, delande. 

Pilgrimens sju nyckelord.

Åsa Dungården

Masthuggs församling

Församlingspedagog - pilgrimscentrum