Drömgrupper

Är drömmar en slump av händelser eller ett tecken på något? Här arbetar vi kreativt med våra egna drömmar i en trygg miljö.

Drömarbete enligt Montague Ullman-metoden

I bibeln skrivs det mycket om drömmar, men vad betyder då alla drömmar man har? Masthuggskyrkans drömgrupper arbetar utifrån Montague Ullmans grundprinciper: Trygghetsprincipen och Upptäcksprincipen. De handlar om att skapa trygghet i gruppen och värna deltagarnas integritet, samt en gemensam vilja att förstå och utforska drömmens värld. Gränserna skapar ett ramverk, som ger frihet att våga leka och ta ut svängarna. 

Montague Ullman är psykiater och psykoanalytiker, som grundat Drömlaboratoriet vid Maimonides Medical Center, NY. Ullman har skrivit flera böcker i ämnet och räknas som en av världens främsta drömforskare.

Drömgrupp - dagtid 

Intresset för att delta i drömgrupp är stort och därför startas ytterligare en grupp.

Anmälan krävs. 

ondagar kl. 10

Masthuggskyrkans Annex 

Kvällsmässa

Tisdagar kl. 18

Varje vecka firar vi en enkel pilgrimsmässa där det som du bär på - ditt liv, får ta plats i ett större sammanhang av tro och hopp. Välkommen in!

Anmälan till Drömgrupp görs till Annika!

Annika Delemark

Annika Delemark

Masthuggs församling

Diakon