Meny

Kristen djupmeditation

Meditation som påverkar både kropp och själ och sker i total tystnad tillsammans. Inga förkunskaper behövs.

Tystnad och stillhet

Djupmeditationen är en trygg och långsam metod som tränar vår vilja och uthållighet. Sittställningen, andningen och tankens inriktning hjälper oss att komma in i stillheten.

Vi inleder med en kort avspänning och går sedan in i tystnad under femton minuter, därefter en tyst vandring i kyrkan under fem minuter, för att sedan avsluta med femton minuterns tystnad. Vi lär oss tillsammans, så du behöver inte ha några förkunskaper.

Ingen anmälan. 

Onsdagar under perioden 2 september - 25 november
kl 18.45 - 19.45

Masthuggskyrkan

Själva meditationen startar 19.00. 

Frågor? Kontakta Åsa!

Åsa Dungården

Masthuggs församling

Församlingspedagog - pilgrimscentrum