Uppslagen bok med texten "Dag Hammarskjöld Vägmärken"

Bokcirkel - Vägen valde dig

Vi läser och diskuterar Dag Hammarskjölds textsamling "Vägmärken".

Dag Hammarskölds texter ”Vägmärken” påminner oss hur Gud finns i hela den skapade världen, i all natur och alla skapelser. Människans ansvar är att lyssna och värna den vishet vi får ta del av, så att vi tjänar våra medmänniskor och framtiden. I denna bokcirkel kan vi hjälpa varandra att lyssna och förstå, så att vårt fotavtryck blir lättare och hoppet växer. Kom, så hjälps vi åt!

Vill du vara med? Hör av dig till Lisa Westberg, präst och cirkelns samtalsledare. 

angivna tisdagar kl. 19

19 oktober, 9 november & 7 december

Masthuggskyrkan

Lisa Westberg

Lisa Westberg

Masthuggs församling

Präst