Två personer kramas. I bilden finns texten Kyrkoval 6-19 september 2021.

Kyrkoval 6-19 september 2021

Genom kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar en möjlighet att påverka. Förtidsröstningen startar den 6 september och senast den 1 september ska du ha fått ditt röstkort. På den här sidan hittar du bland annat information om hur det går till att rösta.

Förtidsrösta när det passar dig

Du kan rösta i vilken lokal för förtidsröstning som helst, oavsett var du bor. Du måste ha med dig ditt röstkort och kunna bevisa att du är du. I Carl Johans pastorat förtidsröstar du i Sjömans­kyrkan vid Stigbergs­torget. Det finns också en lokal för förtidsröstning i Nordstan. Förtidsröstningen pågår även hela valdagen.

Öppettider för Sjömanskyrkan 6–19 september:

Mån kl. 13–20
Tis–fre kl. 13–17
Lör kl. 9–11
Valdagen kl. 9–20

öppettider för Nordstan 6–19 september:

Alla dagar kl. 10–20

Rösta i vallokal på valdagen

Du kan bara rösta i den vallokal du tillhör. På röstkortet står det vilken det är.
För att få rösta måste du kunna bevisa att du är du. Ta med ID-kort!

I Carl Johans pastorat finns följande vallokaler:

Carl Johans församlingshem
Högsbo församlingshem
Kaverös kyrka
Kungsladugårds kyrka
Oscar Fredriks församlingshem
Sjömanskyrkan

Lokalerna är öppna kl. 9–20

Kyrkovalet 2021

Rösta i kyrkovalet 2021

6-19 september

Hitta din lokal

Demokrati i kyrkan

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har människor en möjlighet att påverka.  

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan andra finns över hela landet.

För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. 

Nomineringsgrupper i Carl Johans pastorat

arbetarpartiet socialdemokraterna (s)

Hemsida

Björn Edvardsson
tel: 0706-49 55 32

borgerligt alternativ

Hemsida

Facebooksida

Centerpartiet

Hemsida

Fria liberaler i svenska kyrkan (fisk)

Facebooksida

Richard Brodd
ordförande FiSK i Göteborg
richard.brodd@liberalerna.se
tel: 0708-19 27 32

frimodig kyrka (fk)

Kontaktuppgifter kommer.

partipolitiskt obundna i svenska kyrkan (posk)

Hemsida

Gunvor Hagelberg
gunvor.hagelberg@me.com
tel: 0768-237 621

sverigedemokraterna

Hemsida

Sverigedemokraterna Göteborg
tel: 0736-87 75 78

vänstern i svenska kyrkan (visk)

Hemsida

Klaus-Yngve Pedersen
klausyngve@gmail.com

Öppen kyrka - en kyrka för alla (öka)

Hemsida 

Frida Brännström Olsson 070-714 22 43

Gemensamma sidor för Svenska kyrkan om kyrkoval