Kyrkoval 19 september 2021

Genom kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar en möjlighet att påverka. Här hittar du bland annat information om hur du kan ställa upp i valet och hur det går till att rösta.

Demokrati i kyrkan

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har människor en möjlighet att påverka.  

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan andra finns över hela landet.

För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. 

Gemensamma sidor för Svenska kyrkan om kyrkoval