Valsedlar för tre kyrkliga val nedstuckna i ett valkuvert.
Foto: Martin Schild

Kyrkoval 19 september 2021

Genom kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar en möjlighet att påverka. Här hittar du bland annat information om hur det går till att rösta.

Demokrati i kyrkan

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har människor en möjlighet att påverka.  

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan andra finns över hela landet.

För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. 

Nomineringsgrupper i Carl Johans pastorat

arbetarpartiet socialdemokraterna (s)

Hemsida

Björn Edvardsson
tel: 0706-49 55 32

borgerligt alternativ

Hemsida

Facebooksida

Centerpartiet

Hemsida

Fria liberaler i svenska kyrkan (fisk)

Facebooksida

Richard Brodd
ordförande FiSK i Göteborg
richard.brodd@liberalerna.se
tel: 0708-19 27 32

frimodig kyrka (fk)

Kontaktuppgifter kommer.

partipolitiskt obundna i svenska kyrkan (posk)

Hemsida

Gunvor Hagelberg
gunvor.hagelberg@me.com
tel: 0768-237 621

sverigedemokraterna

Hemsida

Sverigedemokraterna Göteborg
tel: 0736-87 75 78

vänstern i svenska kyrkan (visk)

Hemsida

Klaus-Yngve Pedersen
klausyngve@gmail.com

Öppen kyrka - en kyrka för alla (öka)

Hemsida 

Frida Brännström Olsson 070-714 22 43

Gemensamma sidor för Svenska kyrkan om kyrkoval