Högsbo kyrkodling

För dig som gillar odling och människor.

För dig som är intresserad av att odla och träffa människor

Trädgården kan vara en bra plats för återhämtning och vila för själen.  Det kan också vara en plats för god gemenskap och nya möten.  Utanför Högsbo kyrka finns möjlighet till både egen och gemensam odling.

Är du intresserad av att odla tillsammans med oss? Hör av dig till Sara eller Karolina!

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbar utveckling & miljödiplomering

"Teologisk förankring och praktik", det är ett av Carl Johans pastorats områdesmål satta av kyrkorådet. Det innebär att låta teologin ta sig uttryck i konkret samhällsengagemang med människan och skapelsen i blicken.