Små tygpåsar i olika mönster och färger.

Lekpåse under gudstjänsten

Vi välkomnar alla till Högsbo församlings kyrkor. Nu har vi en liten påse för stora och små människor som kan tycka gudstjänst är roligare om man får måla eller köra bil samtidigt.

En påse med lek

Hej barn! Lek med mig - under gudstjänsten!
Så står det på skålen med gudstjänstpåsar som nu finns i både Högsbo och Kaverös kyrkor.

  • Påsen innehåller bok, ritblock och kritor, leksaker
  • Kyrkvärdarna delar ut påsarna till barn samtidigt som de delar ut psalmböcker/agendor till vuxna. 
  • Initiativet till gudstjänstpåsarna är en del av församlingens implementerande av Barnkonsekvensanalysen. Vi vill göra våra kyrkorum mer välkomnande för barn!

Avsikten med detta är att vuxna med barn också vill gå till kyrkan, och barnen själva, ska känna sig välkomna. I framtiden ser vi att vi kan hitta ett barnanpassat rum/lokal i anslutning till kyrkorummet.

Vi har gjort bedömningen att varken rita eller leka med en bil kommer störa gudstjänsten.

Vill du vara med och tänka kring hur ett rum anpassat för barnens trevnad kan se ut får du gärna kontakta församlingsherde Susanne Andersson, eller Tilda Nordstierna, präst ansvarig för barn och familj.