Ideella medarbetare

Ideellt arbete innebär att du ger av din tid och engagerar dig i något uppdrag som är oavlönad. Man kan göra punktinsatser eller engagera sig för en bestämd period.

Det finns olika praktiska saker man kan göra som ideell medarbetare, vad du vill göra bestämmer du.

Ideella medarbetare bidrar med tid, kompetens och engagemang och är på så vis både mål och mening i vår gemensamma strävan mot ett gott samhälle. Att vara volontär är ett ömsesidigt utbyte och varje uppdrag är unikt. Förtroendevalda i kyrkorådet eller i något av församlingsråden, är också ideellt engagerade och delaktiga i pastoratets respektive församlingens riktning.

Intresserad? Eller har eget förslag på ideell insats?
Kontakta någon av de ansvariga nedan.

Karolina Gustavsson

Karolina Gustavsson

Diakon

Carina Lantz-Helander

Carina Lantz-Helander

Diakon

Sara Melin

Sara Melin

Församlingspedagog