Högsboendet

Ett boende för unga asylsökande.

Drägliga livsförhållanden för asylsökande ungdomar

När flera tillfälliga asylboenden stängdes under våren 2018, eller migrationsverket placerade ut ungdomar i nya kommuner, stod många unga ensamkommande inför att förlora såväl kontaktnät som skola i Göteborg.

Högsboendet startades som ett svar på detta behov av boende för asylsökande ensamkommande ungdomar i maj 2018, ett engagemang för att skapa drägliga livsförhållanden, förhindra hemlöshet och förebygga kriminalitet.

Boendet är ett samarbete med Agape och drivs med hjälp av statliga medel och många ideella medarbetare. Pastoratet bidrar till meningsskapande fritidsaktiviteter för de unga asylsökandena.

Belsuten kring boendet hittar du på webbsidan om kyrkorådet i Carl Johans pastorat.

Boendet stängdes hösten 2020

För att komma ifråga för att erhålla boende är kraven: en pågående asylprocess, en daglig aktivitet som skola eller jobb, samt att vara drogfri.

Behov av boenden som detta har minskat under 2020 i takt med att de unga fått besked i sina asylärenden, och Carl Johans pastorat beslutade därför under hösten att stänga boendet.

 

Webbsända gudstjänster

De livestreamade gudstjänsterna från Carl Johans kyrka gör uppehåll under sommaren från och med 6 juni.

Två personer går längs en stig och pratar med varandra.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete.

Mångfald och allas lika värde

Allas rätt att få vara den de är och älska den de älskar är viktig.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbar utveckling & miljödiplomering

"Teologisk förankring och praktik", det är ett av Carl Johans pastorats områdesmål satta av kyrkorådet. Det innebär att låta teologin ta sig uttryck i konkret samhällsengagemang med människan och skapelsen i blicken.

Carl Johans pastorat

Från Linnégatan till Röda sten och från Marconigatan till Göta älv vill de fyra församlingarna som ingår i Carl Johans pastorat sprida öppenhet och erbjuda gemenskap. Oavsett vilken av församlingarna du besöker är du välkommen som du är.