Högsboendet

Ett boende för unga asylsökande.

Drägliga livsförhållanden för asylsökande ungdomar

När flera tillfälliga asylboenden stängdes under våren 2018, eller migrationsverket placerade ut ungdomar i nya kommuner, stod många unga ensamkommande inför att förlora såväl kontaktnät som skola i Göteborg.

Högsboendet startades som ett svar på detta behov av boende för asylsökande ensamkommande ungdomar i maj 2018, ett engagemang för att skapa drägliga livsförhållanden, förhindra hemlöshet och förebygga kriminalitet.

Boendet är ett samarbete med Agape och drivs med hjälp av statliga medel och många ideella medarbetare. Pastoratet bidrar till meningsskapande fritidsaktiviteter för de unga asylsökandena.

Belsuten kring boendet hittar du på webbsidan om kyrkorådet i Carl Johans pastorat.

Boendet stängdes hösten 2020

För att komma ifråga för att erhålla boende är kraven: en pågående asylprocess, en daglig aktivitet som skola eller jobb, samt att vara drogfri.

Behov av boenden som detta har minskat under 2020 i takt med att de unga fått besked i sina asylärenden, och Carl Johans pastorat beslutade därför under hösten att stänga boendet.