Vattendroppar på ett bladverk.
Foto: Sara Melin

Grundkurs i kristen tro

För dig som är nyfiken på kristen tro eller vill fördjupa dig i frågor kring tro och liv. Planerad uppstart hösten 2022.

Reflektera tillsammans med andra

I alla människors liv behövs ibland tid för reflektion kring livsfrågor. Kanske har du funderat på att dela dina tankar och funderingar kring detta med andra. I vår startar en grundkurs i kristen tro, med fem träffar. Kursen är ett samarbete mellan Högsbo och Oscar Fredriks församlingar.

I en mindre grupp går vi igenom grunderna i den kristna trostraditionen och speglar den i våra egna liv och erfarenheter. Ledare för gruppen är församlingspedagogerna Tove Tronsplass Pettersson och Sara Melin. Kursen kan även leda fram till dop eller konfirmation. Begränsat antal platser.

 

Hösten 2022 (obs! framflyttad)

Vi träffas vid fem tillfällen och tanken är att du deltar vid alla tillfällen. Tid och plats fastställs när det närmar sig.

Frågor och intresseanmälan görs till Sara Melin. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Ester, står vänd mot kung Ahasveros och pekar mot Haman, som avvärjande vänder sig  bord.

Bibeln i konsten

Samtalsgrupp som utforskar bibelberättelser och kyrkans historia, genom konsthistoriens bilder. En digital och en fysisk grupp.