Meny

Glänta - en dag i stillhet

En möjlighet att ta en paus i det vanliga, att andas djupt en stund.

Tid för dig 

Glänta är en dag då du får möjlighet att stanna upp och reflektera över livet. En dag i tystnad, när annat än orden får tala. Varje tillfälle har ett tema exempelvis bildskapande, vandring, musik eller skrivande, genom vilket du t möta sig själv … (olika från gång till gång). Efter lunchen är tiden din egen – för tystnad, vila, läsande, promenad…

Glänta-dagar arrangeras två gånger per termin. För frågor och anmälan kontakta Sara Melin.

Vårterminen 2020

Sara Melin

Sara Melin

Högsbo församling

Församlingspedagog