Foto: Unsplash

Digitala andakter och kollekter

På den här sidan har vi samlat de digitala andakter som har lagts upp på församlingens facebooksida. Här hittar du också aktuella kollekter.

Senaste filmen från Högsbo församling:

Heliga trefaldighets dag

Pingstdagen

Söndagen före pingst

Bönsöndagen

En hälsning från Högsbo församling  17 maj 2020
Sång och glas Katarina Solén Hiller
Tankar Lotti Sharif

5 söndagen i påsktiden - Växa i tro.

4 söndagen i påsktiden

3 söndagen i påsktiden

Ett får finner sin flock

 

 

VÅRVINDAR FRISKA PÅ HERDENS SÖNDAG.

2 söndagen i påsktiden.

Påskens vittnen. Om Kurt, Stina och påskens vittnen.

Högsbo församlings facebooksida

Act Svenska kyrkan

Vill du ge en gåva till ACT Svenska kyrkan, använd Swishnummer 123 676 0011 så hamnar pengarna där de behövs.

Filmer från Högsbo församling