Meny

Medlemskap

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Kyrkorna är platser för både vardag och högtid. I tro på Guds närvaro i världen formar vi ett samhälle präglat av kärlek, fred och rättvisa.

När du är medlem i Svenska kyrkan är du bland annat med och stödjer:

  • kyrkans barnverksamhet där kreativitet och öppenhet är i fokus. Även en gemenskap för föräldrar. 
  • gemenskapsträffar för äldre
  • arbete för människor i utsatta situationer, så som ekonomiskt eller psykiskt.
  • ett rikt musikliv med körer, musiker och gästartister
  • underhållet av byggnaderna och miljöerna runt omkring.

Du stödjer även en kyrka som:  

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta,
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner,
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt. 

VAD är JAG EN DEL AV?

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som finns både lokalt, i Sverige och i världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

Kyrkoavgiften 

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Din kyrkoavgift gör det möjligt för den församling där du bor att ha olika verksamheter och ger verksamheterna möjlighet att utvecklas och vara relevanta för dem som bor i området.

Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2017 är 1,02 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. I Göteborg är den 0,975 procent. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. 

Inträde

I Svenska kyrkan finns alltid en plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan och vad det innebär att leva som kristen.

Att tro är att våga lita på något utan att veta helt säkert. Hur och varför vi tror varierar, men i grunden handlar det om vår relation till Gud. En relation som kan se väldigt olika ut för olika människor, och under olika perioder av livet. 

Läs mer här om hur du blir medlem.

Utträde

Om du önskar att gå ur kyrkan är du givetvis välkommen att delta i verksamheterna och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Du är även när som helst varmt välkommen tillbaka som medlem om du så önskar.

För att avsluta ditt medlemskap behöver du skicka eller lämna ett brev till din församling. Antingen går du till receptionen och hämtar en blankett eller så skriver du ut blanketten hemma och skickar den per post. Du behöver personligen signera blanketten.

Blankett för utträde