Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ungdomsgudstjänst

Carl Johans kyrka kl. 18.

Gudstjänst som ungdomarna förbereder och medverkar i.

Välkommen att vara med!