Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taizébön och sopplunch

Meditativ sång, tystnad och textläsning.

En taizébön är inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Oftast hålls ingen predikan, istället byggs mässan upp kring meditativa sånger, tystnad och textläsning.

angivna onsdagar kl. 12

5 februari, 4 mars, 1 april, 29 april, 27 maj

Carl Johans kyrka

Bönen leds av Christopher Asker, präst, och Rolf-Åke Fält, organist. 

Taizébönen i Carl Johans kyrkan är en del av Hållplats Carl Johan som är en mötesplats mitt på dagen, mitt i veckan. 

Christopher  Asker

Christopher Asker

Präst

Rolf-Åke Fält

Rolf-Åke Fält

Organist