Två barn tänder ljus vid ljusbäraren i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora-gudstjänst

Gudstjänst där barn är extra välkomna!

Barnens gudstjänst

Vi firar gudstjänst med små och stora ungefär en gång i månaden i Kungsladugårds kyrka. Perspektivet är ofta barnens och tilltalet är främst riktat till dem. Vi utgår från söndagens tema eller från någon av Bibelns berättelser som finns i Bibel för barn.

I Kungsladugårds kyrka medverkar barnkören och förskolan med sång eller andra uttryckssätt.

Gudstjänsten tar ca 45 minuter och efteråt fikar vi en stund.

Kalender för Små och stora-gudstjänster

Familjegudstjänster i Carl Johans församling.

Kalender

Öppna förskolan Kungsladugårds kyrka

Kyrkan är öppen för alla som vill kika en stund! Träffa andra som också bor i området, fika, tänd ett ljus eller bara pausa.

Ett barn i randig tröja som spelar på en blockflöjt i trä.

Barnkör och blockflöjtsundervisning

I Kungsladugårds finns körer för barn och ungdomar som gillar och sång och musik. Här finns också en grupp i blockflöjt.

Ett barn på förskolan leker i buskarna på gården. En av pedagogerna sitter på huk och ler mot barnet.

Carl Johans församlings förskola

I Carl Johans församlingshem (intill Carl Johans kyrka) driver vi en heltidsförskola som består av en barngrupp i åldrarna 1-5 år.

Babyrytmik på golvet i Carl Johans kyrka.

Babyrytmik i Kungsladugård

Musik, rörelse och kontakt stimulerar barnets utveckling och stärker även kontakten mellan förälder och barn.

Orden Han, Härskare, Fader, Domare och Herre är ersatta med orden Hon, Livgiverska, Moder, Vän och Befriare.

Krista-gudstjänst

En enkel gudstjänst på feministteologisk grund.