Två barn tänder ljus vid ljusbäraren i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora-gudstjänst

Gudstjänst där barn är extra välkomna!

Barnens gudstjänst

Vi firar gudstjänst med små och stora ungefär en gång i månaden i Kungsladugårds kyrka. Perspektivet är ofta barnens och tilltalet är främst riktat till dem. Vi utgår från söndagens tema eller från någon av Bibelns berättelser som finns i Bibel för barn.

I Kungsladugårds kyrka medverkar barnkören och förskolan med sång eller andra uttryckssätt.

Gudstjänsten tar ca 45 minuter och efteråt fikar vi en stund.

Ludvig Lindelöf

Ludvig Lindelöf

Carl Johans församling

Präst