Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Små och stora-gudstjänst

Vi firar gudstjänst med små och stora ungefär en gång i månaden i Kungsladugårds kyrka. Här kommer du som har med dig barnen till kyrkan att känna dig extra välkommen. Gudstjänsten tar ca 45 minuter.

Perspektivet är ofta barnens och tilltalet är främst riktat till dem. Vi utgår från söndagens tema eller från någon av bibelns berättelser som finns i Bibel för barn.

I Kungsladugårds kyrka medverkar barnkören och förskolan med sång eller andra uttryckssätt.

 Efter gudstjänsten serveras ett enkelt kyrkfika.