Två barn tänder ljus vid ljusbäraren i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Små och stora-gudstjänst

Gudstjänst där barn är extra välkomna!

Barnens gudstjänst

Vi firar gudstjänst med små och stora ungefär en gång i månaden i Kungsladugårds kyrka. Perspektivet är ofta barnens och tilltalet är främst riktat till dem. Vi utgår från söndagens tema eller från någon av Bibelns berättelser som finns i Bibel för barn.

I Kungsladugårds kyrka medverkar barnkören och förskolan med sång eller andra uttryckssätt.

Gudstjänsten tar ca 45 minuter och efteråt fikar vi en stund.

Kalender för Små och stora-gudstjänster

Familjegudstjänster i Carl Johans församling.

Kalender
Ett barn i randig tröja som spelar på en blockflöjt i trä.

Barnkör och blockflöjtsundervisning

I Kungsladugårds finns körer för barn och ungdomar som gillar och sång och musik. Här finns också en grupp i blockflöjt.

Ett barn på förskolan leker i buskarna på gården. En av pedagogerna sitter på huk och ler mot barnet.

Carl Johans församlings förskola

I Carl Johans församlingshem (intill Carl Johans kyrka) driver vi en heltidsförskola som består av en barngrupp i åldrarna 1-5 år.

Babyrytmik på golvet i Carl Johans kyrka.

Babyrytmik i Kungsladugård

Musik, rörelse och kontakt stimulerar barnets utveckling och stärker även kontakten mellan förälder och barn.