Små och stora-gudstjänst

Gudstjänst där barn är extra välkomna!

Barnens gudstjänst

Vi firar gudstjänst med små och stora ungefär en gång i månaden i Kungsladugårds kyrka. Perspektivet är ofta barnens och tilltalet är främst riktat till dem. Vi utgår från söndagens tema eller från någon av bibelns berättelser som finns i Bibel för barn.

I Kungsladugårds kyrka medverkar barnkören och förskolan med sång eller andra uttryckssätt.

Gudstjänsten tar ca 45 minuter och efteråt kan man stanna och fika. 

Ludvig Lindelöf

Ludvig Lindelöf

Carl Johans församling

Präst