Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Musikundervisning

Vår organist har musikundervisning i tex pianospel, orgelspel och sång.
I första hand vänder vi oss till barn och ungdomar som bor  i Carl Johans församling men alla är givetvis välkomna.
Undervisning i orgelspel är prioriterat liksom förberedelser för kantorstudier.

Medlemskap i Svenska kyrkan förutsättes.  Undervisningen är kostnadsfri.

Intresseanmälan och förfrågningar till organist Rolf-Åke Fält
tfn 731 92 10 eller e-post carljohan.forsamling@svenskakyrkan.se