En blå och rosa droppe akvarellfärg och texten Onsdagsmässan.

Onsdagsmässan

Mässa med musik, reflektion och tystnad, där kyrkorna i Majorna står som värd.

Ekumenisk gudstjänst

Vi möts en stund i stillhet mitt i bruset.
Vi möts i tacksamheten, i förbönen, i kollekten för att praktiskt göra någonting.
Vi möts på baren för gemenskap med varandra.
Vi möts i musiken.

Onsdagsmässan är en enkel ekumenisk mässa med musik, bibelläsning, en kort reflektion, bön och tystnad. Efter mässan fortsätter sedan gemenskapen på ett kafé eller en bar i närheten. 

Onsdagar kl. 18.30

Matteuskyrkan

Hitta till Matteuskyrkan.

Mässan är ett gemensamt initiativ mellan kyrkan i Majorna: Matteuskyrkan, Majornakyrkan och Carl Johans församling. Höstens mässor 2020 hålls i Matteuskyrkan.

Onsdagsmässa firades första gången hösten 2009 i S:t Andrews kyrka i centrala Göteborg. Mässan var från början tänkt att firas ett par gånger men har istället fortsatt i 9 år.

Onsdagsmässan på andra sidor

Den gemensamma hemsidan onsdagsmassan.se.

Facebook-gruppen Onsdagsmässan.

Instagramkontot @Onsdagsmassan.