Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Onsdagsmässan

Mässa med musik, reflektion och tystnad, där kyrkorna i Majorna står som värd.

Vi möts en stund i stillhet mitt i bruset.
Vi möts i tacksamheten, i förbönen, i kollekten för att praktiskt göra någonting.
Vi möts på baren för gemenskap med varandra.
Vi möts i musiken.

Onsdagsmässan är en enkel ekumenisk mässa med musik, bibelläsning, en kort reflektion, bön och tystnad. Efter mässan fortsätter sedan gemenskapen på ett kafé eller en bar i närheten. 

Onsdagar kl. 18:30

Carl Johans kyrka

Mässan är ett gemensamt initiativ mellan kyrkan i Majorna; Matteuskyrkan, Majornakyrkan och Carl Johans församling. Under hösten 2019 träffas vi i Carl Johans kyrka och under våren 2020 i Matteuskyrkan.

Onsdagsmässa firades första gången hösten 2009 i S:t Andrews kyrka i centrala Göteborg. Mässan var från början tänkt att firas ett par gånger men har istället fortsatt i 9 år. 

 

Gemensam hemsida: onsdagsmassan.se

Facebook-grupp: Onsdagsmässan

Instagram: Onsdagsmassan

 

 

Ludvig Lindelöf

Ludvig Lindelöf

Carl Johans församling

Präst