Onsdagsmässan

Mässa med musik, reflektion och tystnad, där kyrkorna i Majorna står som värd.

Ekumenisk gudstjänst

Vi möts en stund i stillhet mitt i bruset.
Vi möts i tacksamheten, i förbönen, i kollekten för att praktiskt göra någonting.
Vi möts på baren för gemenskap med varandra.
Vi möts i musiken.

Onsdagsmässan är en enkel ekumenisk mässa med musik, bibelläsning, en kort reflektion, bön och tystnad. Efter mässan fortsätter sedan gemenskapen på ett kafé eller en bar i närheten. 

Onsdagar kl. 18:30

Matteuskyrkan 

Mässan är ett gemensamt initiativ mellan kyrkan i Majorna; Matteuskyrkan, Majornakyrkan och Carl Johans församling. Höstens mässor 2020 hålls i Matteuskyrkan.

Onsdagsmässa firades första gången hösten 2009 i S:t Andrews kyrka i centrala Göteborg. Mässan var från början tänkt att firas ett par gånger men har istället fortsatt i 9 år. 

Gemensam hemsida: onsdagsmassan.se

Facebook-grupp: Onsdagsmässan

Instagram: Onsdagsmassan

 

 

Ludvig Lindelöf

Ludvig Lindelöf

Carl Johans församling

Präst