Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Onsdagsmässan

Mässa med musik, reflektion och tystnad, där kyrkorna i Majorna står som värd.

Ekumenisk gudstjänst

Vi möts en stund i stillhet mitt i bruset.
Vi möts i tacksamheten, i förbönen, i kollekten för att praktiskt göra någonting.
Vi möts på baren för gemenskap med varandra.
Vi möts i musiken.

Onsdagsmässan är en enkel ekumenisk mässa med musik, bibelläsning, en kort reflektion, bön och tystnad. Efter mässan fortsätter sedan gemenskapen på ett kafé eller en bar i närheten. 

Onsdagar kl. 18:30

Matteuskyrkan 

Mässan är ett gemensamt initiativ mellan kyrkan i Majorna; Matteuskyrkan, Majornakyrkan och Carl Johans församling. Vårens mässor 2020 hålls i Matteuskyrkan.

Onsdagsmässa firades första gången hösten 2009 i S:t Andrews kyrka i centrala Göteborg. Mässan var från början tänkt att firas ett par gånger men har istället fortsatt i 9 år. 

Gemensam hemsida: onsdagsmassan.se

Facebook-grupp: Onsdagsmässan

Instagram: Onsdagsmassan

 

 

Ludvig Lindelöf

Ludvig Lindelöf

Carl Johans församling

Präst