Meny

Med nattvard

I nattvarden delas bröd och vin, för att vi skall minnas att Jesus gått genom mörkret och döden före oss. Ordet nattvard betyder nattlig måltid. Jesus åt tillsammans med sina lärjungar natten innan han korsfästes. Varje gång nattvard firas läser prästen berättelsen, orden om denna sista måltid (Markusevangeliet 14:22-24), de kallas instiftelseorden.

Nattvarden är mycket mer än att vi minns Jesus. I måltiden blir vi indragna i Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. I nattvardsmåltiden omsluts brödet och vinet av Guds kärlek och löfte genom orden som sägs: Kristi kropp och blod för dig utgivna. Förlåtelse och löftet om evigt liv är närvarande och vi sänds ut i vardagen med ny kraft.
Gudstjänster med nattvard kallas mässa.
I Svenska kyrkan är alla döpta välkomna att ta emot nattvarden. Prästerna har uppdraget att förvalta och se till att sakramenten delas ut som gåva till den som vill ta emot dem. Den som är döpt, och som prästen utser, kan vara med och dela ut nattvard.