Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Med musik

I vår församling firar vi många gudstjänster med mycket musik. En musikgudstjänst är en gudstjänst där huvuddelen består av musik. Ofta har den något musikaliskt tema eller något tema som har med kyrkans år att göra. Någon reflektion över temat utifrån en bibeltext, någon gemensam psalm och en bön har vi också med. Välkommen att ta del av vårt utbud av musikgudstjänster.