Jan O ideell medarbetare
Foto: Gunnel Claesson

Jan om att göra en annan människa glad

Jan jobbar ideellt i församlingen och förklarar varför och vad han gör.

Vad är ditt uppdrag?

- Jag är kyrkvärd på Gråbergets äldreboende kan man säga. Jag hämtar dem som vill vara med på gudstjänsten. Jag pysslar om dem lite extra. Värmer kalla händer, ser till att den som behöver en kudde bakom ryggen får det och pratar med dem. Jag är där så ofta att de flesta har blivit mina vänner.


Varför arbetar du ideellt i församlingen?

- För den stora glädjens skull. När jag går nerför backen från Gråberget känner jag mig alltid upprymd. Det är fint att få vara med och göra en annan människa glad!