Forum för kristen feminism

Konferens med föreläsningar, workshops och samtal i samarbete med kyrkor och studieförbund i Majorna.

Carl Johans församling har sedan 2015 arrangerat en konferensdag med kristen feminism i fokus, tillsammans med Majornakyrkan och Matteuskyrkan. Ambitionen för konferensen är ge inspiration, nätverk och nya perspektiv i arbetet för en feministisk framtid i våra kyrkor.

Läs mer om 2019 års konferens i nyheten om konferensen, publicerad 20 september 2019 eller på den gemensamma hemsidan www.kristenfeminism.se

Jenny Roos

Jenny Roos

Carl Johans församling

Musikpedagog