Foto: Pablo Merchan Montes

En dag om kristen feminism

Fyra år har gått sedan Metoo-uppropet. Årets konferens handlar om #Vardeljus och vad som hänt sedan dess? Seminarium och panelsamtal i Carl Johans församling.

Carl Johans församling har sedan 2015 arrangerat en konferensdag med kristen feminism i fokus. Formatet har förändrats genom åren och varit ett gemensamt projekt tillsammans med andra samfund i Majorna och studieförbund. 2021 års upplaga är en endagshappening med Sensus studieförbund som partner. Vår ambition är att ge inspiration, nätverk och nya perspektiv i arbetet för en feministisk framtid i våra kyrkor!

#vardeljus

Under hashtagen #metoo delade kvinnor världen över med sig av sina erfarenheter av sexuellt våld och sexuella trakasserier. Uppropet spreds sig också snabbt till Sverige där kvinnor i olika yrkesgrupper och branscher gick samman för att uppmärksamma sexuella trakasserier på arbetsplatser. 

#Vardeljus är Svenska kyrkans Metoo-upprop som publicerades 24 november 2017. Upptropet undertecknades av 1382 anställda kvinnor i Svenska kyrkan.

Fyra år har nu gått. Var står vi nu? 

Program 9 november 2021

kl. 10 – 10.45 Välkomna!
Sjömanskyrkan

kl. 11 – ”Jag är Herrens tjänarinna”: Sociala och religiösa hierarkier i Bibelns värld och vår . Föredrag med Thomas Kazen, Professor i bibelvetenskap och pastor i Equmeniakyrkan.
Sjömanskyrkan

kl. 12 – Lunch - du fixar den själv!

kl. 13.30 -14.30 – Seminarium med Anna Ardin, Ludvig Lindelöf och Pontus Bäckström.  
Carl Johans kyrka

kl. 15 – Panelsamtal / frågestund
Carl Johans kyrka

kl. 16 – Häng  och snack
Carl Johans församlingshem

kl. 17 – Gudstjänst med Masthuggets popkör

Masthuggets popkör, 2019. Foto: Kerstin Ehrnlund

Intresseanmälan

För att vi ska få ett hum om hur många som kommer så fyll gärna i intressanmälan! Då kan vi också kontakta dig om det blir förändringar i programmet. 

Det kostar ingenting att medverka i konferensen. 

Ludvig Lindelöf

Ludvig Lindelöf

Carl Johans församling

Präst

Jenny Roos

Jenny Roos

Carl Johans församling

Musikpedagog