Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Forum för kristen feminism

Konferens med föreläsningar, workshops och samtal i samarbete med kyrkor och studieförbund i Majorna.

Carl Johans församling har sedan 2015 arrangerat en konferensdag med kristen feminism i fokus, tillsammans med Majornakyrkan och Matteuskyrkan. Ambitionen för konferensen är ge inspiration, nätverk och nya perspektiv i arbetet för en feministisk framtid i våra kyrkor.

Läs mer om 2019 års konferens i nyheten om konferensen, publicerad 20 september 2019 eller på den gemensamma hemsidan www.kristenfeminism.se

Jenny Roos

Jenny Roos

Carl Johans församling

Pedagog