Meny

Kyrkan i vården

Vi samarbetar med hemsjukvård, sjukhem och äldreboende för att ge stöd till patienter, anhöriga och personal. När så mycket handlar om den kroppsliga vården kan lätt själen komma i skymundan. Man kan behöva hjälp att hantera de frågor man ställs inför. Vi finns regelbundet på Gråbergets seniorcenter, Lotsens äldreboende samt Dagcentralen på Brännögatan.

Vill du komma i kontakt med kyrkan i vården?

Diakon Gunnel Claesson
Tel 031-731 92 26
Mail gunnel.claesson@svenskakyrkan.se

Vill du komma i kontakt med kyrkan i vården?