Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Heltidsförskola

I Carl Johans församlingshem driver vi en heltidsförskola som består av en barngrupp i åldrarna 1-5 år.

  
Här finns tre förskollärare. Vi följer gällande läroplan för förskola. Förskolan har en kristen profil.
 
Lokalerna är belägna i Carl Johans församlingshem och trots vårt läge mitt i stan har vi en trevlig kuperad gård med träd och buskar som vi är ute och leker på varje dag. Vi vill att barnen hos oss ska få möta engagerade pedagoger som anstränger sig för att ta deras perspektiv och att göra verksamheten rolig och meningsfull för alla barn. Vi har ett nära samarbete med församlingens övriga personal och erbjuder barnen och familjerna att vara med på gudstjänster varje månad i vår fina kyrka. Tillsammans med barnen funderar vi över livet och tron, utöver att vi såklart arbetar med alla läroplanens mål. 
 
Upplysningar och anmälan till Helena Werner, förskolechef, tfn 731 92 08 / 0737-73 59 08 eller e-post:
 

Ingalill Leandersson

Carl Johans församling

Förskollärare

Marita Perlefelt Östlund

Carl Johans församling

Förskollärare

Helena Werner

Carl Johans församling

Förskolechef