Meny

Kungsladugårds kyrka

Kyrkan invigdes den 16 december 1960 av biskop Bo Giertz. En idog syförening samlade under 30 år in 435 000 kr, vilket täckte mycket av kostnaderna för att kunna genomföra kyrkbygget. Arkitekt är Anders Berglund. Församlingssalen är tillbyggd 1974. Kyrkan ligger på Majgatan 2.

 Ta gärna en virtuell rundtur i Kungsladugårds kyrka

Kungsladugårds kyrka

Kungsladugårds kyrka är ett centrum för konfirmand- och ungdomsarbetet i Carl Johans pastorat. Konfirmander och ungdomar från hela pastoratet möts i kyrkan för verksamheter och gudstjänster. Barnverksamheterna fortsätter som vanligt.

Detta innebär att vi firar gudstjänst för stora och små samt ungdomsgudstjänst i genomsnitt två gånger i månaden samt vid våra stora högtider som jul och advent. Vi firar en enkel nattvardsgudstjänst varje onsdagskväll.

Dock inga övriga söndagsgudstjänster kl 11.00.

Regelbundna gudstjänster på söndagar kl 11 firas i Carl Johans kyrka, Högsbo kyrka, Kaverös kyrka samt Masthuggskyrkan. Dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster kommer att kunna hållas i kyrkan som tidigare. Följ gudstjänsterna i Kungsladugårds kyrka på dess anslagstavla eller vår hemsida.  

Kyrkorummet

Korset på korväggen är en Kristusbild i mosaik. Även altare, predikstol och dopfunt har mosaikinläggningar, vilka är utförda av konstnärinnan Gun Setterdahl. Färgerna på respektive mosaikbit i altarets framkant motsvarar kyrkoårets liturgiska färger under byggnadsåret. På predikstolen finns symbolerna för tron, hoppet och kärleken. Dopfunten har symboler för treenigheten: en triangel förmed Guds öga för Fadern, en fisk för sonen (grekiska ”ichtys”-fisk- kan uttydas Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren) och en duva för Anden. I dopfunten finns en stor stjärna som bild för Jesus och tre mindre som bilder för de tre vise männen, som är på väg till Jesus.
Nattvardssilvret är en gåva av Elin och Inga Olsson. Skrudar och antependier är också gåvor som kyrkan fått ta emot. Ett nytillskott är silverskål till dopfunten (1998).

Orgeln byggdes 1966 av A. Magnussons orgelbyggeri. Orgeln har 10 stämmor fördelade på två manualer och pedal.