Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Byske-Fällfors församling Besöksadress: Ringvägen 6, 93047 BYSKE Postadress: Box 85, 93047 BYSKE Telefon:+46(912)10555 E-post till Byske-Fällfors församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkorna i Byske-Fällfors församling

Byske kyrka

Byske Kyrka stod färdig att invigas Tacksägelsedagen 13 oktober 1872. Diskussionerna om placeringen av kyrkan och därmed ett centrum för församlingarna hade varit livliga, någon gång rent av upprörda. Till sist vann dock Byske dragkampen mellan byarna (Byske och Fällfors).

Ett av de tyngst vägande skälen var att det i Byske fanns en livskraftig industri lokaliserad. Kyrkan ritades av stadsarkitekt N. Boström, Umeå. Den fick en ovanlig och karakteristisk åttkantig form.

Genom åren har kyrkan genomgått en hel del renoveringar, men den har aldrig mist sin karaktär. De mest genomgripande förändringarna skedde vid restaureringarna 1914 och 1955. En glasmålning sattes 1914 ovanför altaret. Även målningarna i lanterninen (kupolen) tillkom 1914. Dessutom sattes centralvärme och elektrisk belysning in. 1955 flyttades glasmålningarna till den sydvästra och nordvästra väggen. Fönstren mot väster murades igen och bakom dessa byggdes en ny och rymligare sakristia. 1956 togs den stora Grönlundsorgeln i bruk.

Altarmålningen utfördes 1955 av Torsten Nordberg, Stockholm, född i Byske 1900. Två kyrkklockor 527 resp. 350 kg, har kallat till gudstjänst sedan kyrkas invigning. På dessa finns inskriptionen "Kommen, låtom oss tillbedja och knäböja och nederfalla för Herren, den oss gjort haver". 

Tornuret från 1874 är tillverkat av bygdens urmakare, Anders Bergmark. 

Källa: "Bilderbok från Byske", Inga-lill Andersson.

Klicka här för att se en panoramafotograferad interiörbild.

Tillgänglighet Byske kyrka

Handikappanpassad toalett
Hörslinga
Handikappanpassad ingång med ramp
Anvisade handikappparkeringar

Fällfors kyrka

Fällfors kyrka byggdes åren 1911-1013 av byggmästare Norberg, Sundsvall och invigdes 28 september 1913. Exteriört kännetecknas kyrkan av sin oregelbundenhet, interiört av de vackra svarvade träarbeten som återfinns i läktarskranket och i altarrummet.

Altartavlan är liksom den i Byske kyrka, målad av byskesonen Torsten Nordberg.
Kyrkan har restaurerats 1938, 1954 och 1975. 2001 målades kyrkan om utvändigt.

Klicka här för att se en panoramafotograferad interiörbild.

Tillgänglighet Fällfors kyrka

Handikappanpassad toalett
Hörslinga
Handikappanpassad ingång med ramp

Finnträsk kyrka

Finnträsk kyrka invigdes den 19 december 1915. Den är uppförd helt i trä och byggmästare var James Eriksson, Finnträsk.

Altarprydnaden - Korset med nedhängande mantel - ett arbete av brukspredikanten Vesterberg
från 1860 för Ytterstfors Brukskyrka - flyttades till Byske kyrka och vid dess restaurering 1914 till Finnträsk. En större renovering genomfördes 1954. Sommaren 2010 målades kyrkans fasad om och på hösten samma år skänktes en ny ljusbärare till kyrkan.

Klicka här för att se en panoramafotograferad interiörbild.

Tillgänglighet Finnträsk kyrka

Handikappanpassad toalett
Hörslinga
Handikappanpassad ingång med ramp

Solviks folkhögskola

Folkhögskolan startade 1920 som Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Praktiska Läroverk i Strömbäck utanför Umeå.

1922 flyttade verksamheten till Nyåker i Nordmaling och fick namnet Nyåkers Kristliga Läroverk.

1933 flyttade personal, inventarier och den så kallade Roseniusgården, som senare flyttades tillbaka till dess ursprungliga plats i Ånäset, till Frostkåge utanför Skellefteå och skolan fick namnet Solviks Folkhögskola.

– Huset, som stod på marken, var tidigare Byskes fattigstuga, berättar Nils Hedlund.

Skolans internat har plats för ungefär 50 deltagare och dess huvudman är Stiftelsen Solviks Folkhögskola med anknytning till EFS.