Meny

Samtal och stöd

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Diakoni i praktiken

Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga.

Någon som lyssnar

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda personer om livets glädje och besvär. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter våldsutsatta kvinnor och män och hjälper familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

Samarbeten

I Byske-Fällfors församling samarbetar vi med frivilligorganisationer när det gäller flyktingmottagning och de frågor som ofta uppkommer för våra nya medborgare. Den kompetens som finns inom de själavårdande funktionerna i vår församling innebär att vi också kan ge god hjälp och vägledning till andra instanser i samhället om problemlösningen kan finnas där, exempelvis socialtjänst/psykiatri eller primärvård.

De allra flesta människor går igenom en kris någon gång i sitt liv. Behovet att få prata kan vara stort. Våra präster och vår diakon finns till för dig! 

Sorgegrupp

Församlingen ordnar samtalsgrupper för personer som mist en nära anhörig. Här får man möjlighet och hjälp med att sätta ord på sina känslor. Genom att ta del av vad andra har upplevt kan vi hjälpas åt att förstå hur sorgen påverkar oss, men också läker det som är trasigt.

 

Maja Melins stiftelse

Maja Melin föddes 1905 i Byske. 1931 flyttade hon till Högbro församling
i Gästrikland. När Maja Melin avled 1 januari 2002 testamenterade hon pengar till dåvarande Byske församling och en fond bildades.

Medlen ur Maja Melins minnesfond skall enligt hennes testamente tillfalla ”fattiga och behövande inom Byske församlings geografiska område”.

Vill du veta mer om stiftelsen, för din egen eller någon i din närhets skull. Kontakta oss. Mer information hittar du i foldern som du kan ladda ner som PDF-fil [här]

Diakon i Byske-Fällfors församling

Ingrid Benjamaa

Ingrid Benjamaa

Byske-Fällfors församling

Diakon