Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Byske-Fällfors församling Besöksadress: Ringvägen 6, 93047 BYSKE Postadress: Box 85, 93047 BYSKE Telefon:+46(912)10555 E-post till Byske-Fällfors församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Övriga lokaler

Broselsgården

Församlingshemmet Broselsgården byggdes 1971. Namnet är resultatet av en namnpristävling. Kort före att huset invigdes raserades dammbyggnaden som fanns vid det "brosel" som annars skulle ha fått agera vy från församlingshemmet.

Idag fungerar Broselsgården i många lägen som byskebornas samlingsplats. Återkommande arrangemang som insamlingsdagar, gudstjänster, men också nationaldags- och valborgsfirande har blivit väldigt populära tillställningar. Med sitt centrala läge samt förmåga att rymma mycket folk fungerar Broselsgården mycket bra i många sammanhang. Broselsgården används i första hand
för vår egen verksamhet (gudstjänster, barn-ungdomsverksamhet, körer, dop, vigslar, begravningssamkväm, m.m), men hyrs även till andra aktiviteter. Huset bokas via pastoratsexpeditionen på tel 0910 70 84 04, mail

2004 gjordes en utbyggnad av församlingshemmet. Tidigare församlingsexpeditionen avyttrades och all personal finns nu samlad
i Broselsgården. Familjens Hus-projektet startade under 2004 med att Öppna förskolan flyttade in, samt att vårdcentralens BVC flyttade delar av sin barnhälsovård till Broselsgården.

Forsgården

Forsgården är församlingshemmet i Fällfors. Forsgården ligger vackert belägen vid Byske älv. Till skillnad från Byske finns Forsgården i direkt anslutning till Fällfors kyrka. Forsgården uppfördes kring 1970 och tjänar samma syften som Broselsgården. Huset bokas via pastoratsexpeditionen på tel 0910 70 84 04, mail