Meny

Övriga lokaler

Broselsgården

Församlingshemmet Broselsgården byggdes 1971. Namnet är resultatet av en namnpristävling. Kort före att huset invigdes raserades dammbyggnaden som fanns vid det "brosel" som annars skulle ha fått agera vy från församlingshemmet.

Idag fungerar Broselsgården i många lägen som byskebornas samlingsplats. Återkommande arrangemang som insamlingsdagar, gudstjänster, men också nationaldags- och valborgsfirande har blivit väldigt populära tillställningar. Med sitt centrala läge samt förmåga att rymma mycket folk fungerar Broselsgården mycket bra i många sammanhang. Broselsgården används i första hand
för vår egen verksamhet (gudstjänster, barn-ungdomsverksamhet, körer, dop, vigslar, begravningssamkväm, m.m), men hyrs även till andra aktiviteter. Huset bokas via bokningen på pastoratet. Klicka dig vidare längre ner på sidan för att komma till bokningen.

2004 gjordes en utbyggnad av församlingshemmet. Tidigare församlingsexpeditionen avyttrades och all personal finns nu samlad i Broselsgården.

Tillgänglighet Broselsgården

Handikappanpassad toalett Broselsgårdens båda plan
Hörslinga i Broselsgårdens stora och lilla samlingssal
Handikappanpassad ingång med ramp och automatisk dörröppnare
Hiss
Anvisade handikappparkeringar

Forsgården

Forsgården är församlingshemmet i Fällfors. Forsgården ligger vackert belägen vid Byske älv. Till skillnad från Byske finns Forsgården i direkt anslutning till Fällfors kyrka. Forsgården uppfördes kring 1970 och tjänar samma syften som Broselsgården. Huset bokas via bokningen på pastoratet. Klicka dig vidare längre ner på sidan för att komma till bokningen.

Tillgänglighet Forsgården

Forsgården är i markplan
Hörslinga i stora samlingssalen
Handikappanpassad ingång
Handikappanpassad toalett