Meny

Musik och körer

I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Kyrkorummet är en av de viktigaste musikscenerna i Sverige och du har alltid möjlighet att medverka. I Svenska kyrkan finns plats för all typ av musik.

Vad gör församlingens musiker?

Församlingens musiker arbetar huvudsakligen med följande uppgifter:

• Musik vid söndagsgudstjänster, dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster
• Musikgudstjänster och konserter som är "egenproducerade"
• Musikundervisning
• Körer
• Konsertverksamhet med gästande musiker

Oktavakören vid skivinspelning på Broselsgården 20130420
Oktavakören vid skivinspelning på Broselsgården 2013 Bild: Janne Lindberg

Gudstjänsterna

Vem bestämmer "hur psalmerna skall gå"? Kyrkomusikern och tjänstgörande präst väljer oftast psalmerna tillsammans. Övrig musik för orgel, kör eller solosång kan musikern välja fritt. Att sång och musik ska passa in i aktuellt tema är viktigt. Det perfekta vore om det som sägs, spelas och sjungs alltid stämmer överens. När det gäller dop, vigsel och begravning har de anhöriga ibland egna önskemål som våra musiker så långt som möjligt vill uppfylla. Förr var ju gränsen mellan andlig och så kallad världslig musik knivskarp, idag är situationen annorlunda.
 

Musikgudstjänster och konserter

I dessa evenemang är det oftast körerna som medverkar, ofta passar kyrkomusikerna även på att spela orgel vid dessa tillfällen, men det händer också att det blir en eller annan renodlad orgel- eller pianokonsert. Det är alltid roligt att utöka med ackompanjerande instrument eller någon solist på körkonserterna. Musikerna har en strävan att få med ungdomar och deras musikstil.

Musikverksamhet i Byske-Fällfors församling

Information:

Matilda Holmquist, vik. kantor.  
0912-106 89, e-post 
Matilda leder Aroniakören, övning torsdagar 10.30 - 12.00
Aroniakören är en fyrstämmig blandad kör för daglediga. Kören sjunger på andakter och gudstjänster.


Anna Renström, körledare.  
0910 - 78 78 63, e-post 
Anna arbetar till vardags i Skellefteå S:t Olovs församling. Hon leder också Oktavakören i Byske, övning onsdagar kl 19.00

Oktavakören är en fyrstämmig blandad kör med c:a 30 medlemmar. Kören sjunger på gudstjänster och gör även egna projekt med konserter.

                               ***

Janne Lindberg, församlingsmusiker
0912-107 60,e-post 

Janne spelar mest vid gudstjänster och förrättningar såsom dop, vigsel och begravningar, han är också ansvarig ensembleprojekt som t.ex.  samarbetsprojektet ”Pastoratsbandet” som gör temakonserter med jazz/afro-inriktning i hela Skellefteå pastorat. Janne repeterar också Dagbandet/Sångdraget. Dagbandet fungerar som ett kompband till olika sammangang i församlingsarbetet. Ibland utökas Dagbandet till Sångdraget (fler icke daglediga sångare) som är en instrument/sångensemble som deltar i sång och musikandakter och gör allsångskvällar o.dyl.