Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Byske-Fällfors församling Besöksadress: Ringvägen 6, 93047 BYSKE Postadress: Box 85, 93047 BYSKE Telefon:+46(912)10555 E-post till Byske-Fällfors församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ideella uppdrag

Svenska kyrkan är idag en av Sveriges största arbetsgivare med c:a 22 000 anställda, men vid sidan av dessa finns något kanske ännu viktigare: De tusentals frivilliga medarbetare som ger församlingslivet guldkant och är en trygg bas ute i församlingarna.

Vi trivs där vi behövs!

Byske-Fällfors församling vill finnas med och fungera som redskap för människor med engagemang i församlingslivet. Ett 80-tal ideella krafter finns redan och vi ser gärna många fler! Exempel på verksamheter där vi redan nu har frivilligarbetare är serveringsgrupper, internationella gruppen (insamlingsverksamhet och omvärldsmedvetenhet), kyrkvärdar och frivilliga hjälpledare vid konfirmationsläsning och lägerverksamhet. Detta är verksamheter som knappast skulle gå att utföra i den omfattning vi gör idag utan delaktigheten från våra ideella. 

Vad kan jag bidra med?

Exempel på uppgifter skulle kunna vara att på olika sätt delta i gudstjänstlivet genom sång och musik/konst/bilder/talarmedverkan/ gudstjänstplanering osv. Ett tämligen utslitet begrepp som "Endast fantasin sätter gränser" går faktiskt att använda i detta fall! Alldeles säkert finns också uppgifter som de anställda ännu inte sett, då är vi extra tacksamma för era tankar och funderingar. 

Det finns också rent praktiska uppdrag för de som vill göra skillnad på plan som kanske inte märks i kyrkan på söndag klockan elva, men som ändå är av stor vikt för församlingen. Ju mer vi gör saker tillsammans desto större tänker vi att glädjen, delaktigheten och lusten kan bli. 

Hur går det till?

Arbetet sker i samklang mellan personalgruppen och församlingsborna. Därför ser vi gärna att ni uppmärksammar församlingens personal om inte just ert uppdrag finns på sidan och om ni i så fall har tankar om hur era idéer och gåvor skulle kunna komma till god användning i församlingens arbete!

 

 

Exempel på uppdrag och uppgifter

Kyrkvärd 

En kyrkvärd är en ideell medarbetare som har olika uppdrag i gudstjänsten. Uppgifterna kan till exempel vara att hälsa välkommen och dela ut agendor till
gudstjänstbesökarna, läsa bibeltexter, ta upp kollekt, be kyrkans förbön och
dela ut nattvard. Känner du att kyrkorummet skulle vara en intressant miljö
att upptäcka? Värdesätter du möten med människor och tycker du om att läsa texter är kyrkvärdskapet en meningsfull uppgift. Du ingår i ett lag med ett antal kyrkvärdar där du har möjlighet att delta i planering och genomförande av gudstjänster i Byske-Fällfors församling, samt tjänstgörande präst, musiker och vaktmästare. Vi skulle gärna se fler kyrkvärdar till Byske, Fällfors och Finnträsk kyrkor. Vill du veta mer om vad det innebär att vara kyrkvärd, kontakta församlingsherde Lars Öberg. 

Ledare och hjälpledare 

Ledare och hjälpledare behövs i alltifrån våra barngrupper, konfirmationsgrupper och körer till studiecirklar. Som ledare för en grupp eller liknande får du verktyg att arbeta kreativt tillsammans med församlingens erfarna pedagoger och annan
personal. För information om uppdrag inom barn- och ungdomsverksamheten, kontakta Helena Markström.

Gudstjänstlivet ska blomstra

Ju fler goda krafter som samverkar desto större bredd får vi att dela med
våra kyrkobesökare. Som frivillig i gudstjänstlivet kan du naturligtvis ha
uppdrag som kyrkvärd men det går också bra att bidra med något du känner att du kan göra bra. Exempel kan vara medverkan med sång och musik, samtal kring helgens texter eller varför inte dela med dig av fotografier eller göra ett bildspel som förstärker det talade ordet under gudstjänsten? Här är det verkligen bara fantasin som sätter gränsen. Vill du vara med i gudstjänstplanering eller genomförande, kontakta någon från personalen. 

Fika

Kyrkkaffet är närmast en institution inom Svenska kyrkan. Samvaron som följer efter gudstjänster och andra samlingar ger möjlighet till reflektion och att tillsammans med andra samtala kring vad som sagts i predikan, eller bara få möjlighet att umgås. I Byske-Fällfors församling finns Serveringsgruppen i Byske som anordnar kyrkkaffe och serveringar vid andra tillfällen. Serveringsgruppen ordnar också sopplunch första tisdagen i varje månad (med upphåll för sommarhalvåret och storhelger). I Fällfors drivs Träffpunkten av ett gäng ideella, där ser vi gärna fler engagerade bybor som kan finnas tillhands. För mer information om uppdrag inom serveringsgrupper osv, kontakta vår diakon Ingrid BenJamaa

Uppdrag medmänniska

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom
delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta
livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Som ideell kan du bli en viktig person i någons liv när du på regelbunden basis, och med gott stöd från vår själavårdande personal, till exempel skapar kontakter i besöksform eller ser till våra församlingsbor genom förbön, personliga möten eller telefonsamtal. För mer information om hur du kan medverka i församlingens diakonala arbete, kontakta Ingrid BenJamaa.

Välkommen!